Aanbevelingen nucleaire geneeskunde

Aanbevelingen nucleaire geneeskunde

  • Nederlands
  • 504 pagina’s
  • Eburon Uitgeverij
  • 4e herz. dr
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Deze aanbevelingen beschrijven alle gangbare patientenonderzoeken die op een afdeling Nucleaire Geneeskunde kunnen worden uitgevoerd. De nadruk ligt op de kwaliteit van de procedures en de daarvoor noodzakelijke apparatuur en radiofarmaca.Het merendeel van de patientenonderzoeken betreft diagnostische verrichtingen. Echter, ook therapeutische behandelingen met behulp van radioactieve stoffen worden besproken. Verder komen in de Aanbevelingen ook fysische en farmaceutische aspecten aan de orde. Het boek is vooral bedoeld als handboek en naslagwerk op een afdeling Nucleaire Geneeskunde en voor degenen die nog in opleiding zijn. Het is echter geen leerboek.De in deze Aanbevelingen opgenomen protocollen zijn onder regie van de Commissie Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) opgesteld door leden van de NVNG afkomstig uit verschillende disciplines. De Aanbevelingen zijn vastgesteld op een algemene ledenvergadering van de NVNG. Met deze publicatie worden de huidige inzichten binnen de Nucleaire Geneeskunde met betrekking tot kwalitatief goede patientenzorg vastgelegd.