Aan Den Lijve

Aan Den Lijve


Auteur:Marietta van Attekum

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • 3
  • november 1997
  • Samenvatting

    Aan den lijveLichaamsgerichte psychotherapie volgens PessoMarietta van AttekumOns lichaam weerspiegelt hoe het ons vergaat. Maar hoe gaan we ‘in therapie’ om met het lichaam? Opvallend genoeg richten de gevestigde therapievormen zich vrijwel geheel op het gesproken woord. Het lichaam blijft dan grotendeels buiten beschouwing, terwijl lichamelijke klachten en non-verbale communicatie juist veelzeggend zijn als het gaat om de onderliggende psychische problemen. In meer alternatieve therapievormen zien we juist grote aandacht voor het lichaam, soms doorslaand naar verheerlijking. Is het lichaam alternatief geworden? Verbant de officiele geestelijke gezondheidszorg het lichaam onterecht naar de marges?Lichaamsgerichte therapievormen staan in de belangstelling. Al sinds de jaren ’70 boekt de Amerikaan Al Pesso goede resultaten met zijn therapie die het uiten van geblokkeerde gevoelens centraal stelt, tegelijk met het zoeken naar betekenis daarvan. Veiligheid, respect en eigen sturing staan daarbij voorop. De Pesso-psychotherapie is inmiddels in Nederland goed geworteld met een eigen Vereniging en opleiding voor therapeuten. Dit boek richt zich in eerste instantie op ieder die zich wil orienteren op lichaamsgerichte therapie en op de Pesso-methode. Therapeuten, artsen en andere hulpverleners die hun verwijsmogelijkheden willen vergroten, vinden in deze uitgave de uitgangspunten en werkwijze van de Pesso-therapie.Dit boek wordt ingeleid door professor Willem van Tilburg en psychiater Lowijs Perquin.Drs. Marietta van Attekum is psychologe/Pesso-psychotherapeute.