Aan de slag met Excel EBOOK

Aan de slag met Excel


Auteur:B.J. Groenendijk

  • Nederlands
  • 119 pagina’s
  • BIM Media BV
  • april 2014
  • Adobe PDF met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    Veel boeken over Excel leggen of in kleine stapjes alleen de basisbegrippenuit of zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiele onderwerpen dievoor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn. Hetis dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen. Alle onderwerpen in dit boek worden met concrete praktijkvoorbeelden stapvoor- stap toegelicht en zijn voorzien van relevante schermafdrukken. Bij ieder onderwerp zijn opgaven opgenomen, waarin de opgedane kennis praktisch kan worden geoefend. Na het bestuderen van dit boek beschikt de gebruiker dan ook over alle kennis en tools binnen Excel om professioneel met het programma om te kunnen gaan.Aan de slag met Excel is geschikt voor zowel Windows- als Apple-gebruikers.Voorkennis van Excel is niet nodig. Uitgangspunt is dat de gebruikerbasisacties beheerst, zoals kopieren, plakken, selecteren, openen en opslaanvan bestanden, tekst vet of cursief maken, en dergelijke. Online supportDe volledige uitwerkingen van de voorbeelden en opgaven zijn beschikbaarvia de pagina bij dit boek op de website www.academicservice.nl.Ben Groenendijk is docent informatica aan de Hogeschool Rotterdam.Hij is (co-)auteur van diverse boeken over o.a. databases en Access.