Aan de slag met assessment

Aan de slag met assessment


Auteur:G.P.J Sinke

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Dekkers
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Het boek “Aan de slag met assessment” formuleert in de eerste plaats een heldere visie op toetsen, beoordelen en waarderen binnen competentiegericht leren. Vervolgens wordt dit nader uitgewerkt in procedures, instrumenten en toetsvormen. Toetsen en beoordelen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de school en werkveld maar ook (en vooral) van de student. “Aan de slag met assessment” kan in onze ogen in velerlei opzicht beschouwd worden als een breuk met het verleden. Die breuk zit in feite opgesloten in de keuze voor een competentiegerichte leeromgeving, waarbij recht gedaan moet worden aan verschillen tussen studenten qua voorkennis, leertempo, leerstijl en leerplek en aan de verschillende, al of niet gesimuleerde, beroepscontexten.Auteur G.P.J. Sinke