Aan De Belofte Genoeg?!

Aan De Belofte Genoeg?!


Auteur:H.J.C.C.J. Wilschut

  • Nederlands
  • 80 pagina’s
  • Woord En Wereld
  • Samenvatting

    Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn er genoeg. Maar hoe breng je die onder een noemer?De titel van dit boekje doet een poging om die noemer te formuleren. In geding is de belofte van het evangelie. In dit cahier wordt op verschillende manieren uitgewerkt hoe je aan die belofte werkelijk genoeg hebt. Genoeg voor het geloofshouvast in God. Je zoekt de zekerheid niet in jezelf, maar in Gods beloftewoord. Daar hoeven geen nieuwe openbaringen meer bij. Ook niet om tot zekerheid te komen over je persoonlijke verkiezing. Geloofszekerheid hoef je niet te ontlenen aan je gevoel, al heeft geloven alles te maken met gevoel. Je grijpt evenmin op de tijd van de vervulling vooruit. Bijvoorbeeld door vandaag af te willen glorieren als christen met allerlei gaven van de Geest. Je doet het met de belofte. Die gaat beslissend voorop. Je hebt er genoeg aan. En je neemt er genoegen mee.