95 jaar Ajax

95 jaar Ajax


Auteur:Evert Vermeer

  • Nederlands
  • 231 pagina’s
  • Samenvatting

    Miljoenen woorden zijn er in de loop van een kleine eeuw geschreven over Ajax, de club die – dat mag zonder overdrijven gesteld worden- van alle Nederlandse verenigingen de meeste successen heeft behaald, zowel binnen als over de grezen. Echter, een volledig overzicht van alle door Ajax gespeelde wedstrijden was tot voor kort niet voorhanden. Wanneer een bepaalde speler voor Ajax speelde en hoe vaak hij scoorde, de wedstrijduitslagen, al deze gegevens zijn veelal wel terug te vinden in de verslagen in oude kranten en tijdschriften maar waren niet beschikbaar in een overzichtelijk naslagwerk. Dit gold overigens niet slechts voor Ajax maar voor vrijwel alle vaderlandse clubs. In 1990 is in die leemte voorzien met het verschijnen van 90 jaren Ajax. Sinds het verschijnen zijn er bijna zes seizoenen verstreken. Die jaren is er veel gebeurd en ook ontvingen we de nodige reacties van kritische lezers zodat we besloten een geheel herziene uitgave te maken. Naast de correcties en aanvullingen b