75 Modellen van het onderwijs

75 Modellen van het onderwijs


Auteur:Remco Coppoolse

  • Nederlands
  • 250 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • november 2010
  • Samenvatting

    Het denken en werken vanuit onderwijsmodellen is voor iedereen die in het onderwijs werkt dagelijkse kost. Onderwijsontwikkelaars, docenten/trainers, onderwijsmanagers; een ieder zoekt naar het juiste model dat past bij zijn of haar situatie. Ook studenten van lerarenopleidingen, PABO’s en onderwijskunde krijgen er tijdens hun studie mee te maken. Door het grote aanbod van modellen is het vooral voor deze studenten vaak lastig om het juiste model te kiezen, passend bij opdrachten en scripties. 75 Onderwijsmodellen is daarbij een handig hulpmiddel. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.De 75 modellen in het boek zijn schematisch weergegeven. Elk model wordt besproken aan de hand van vier punten: de essentie van het model, de toepassing van het model in de praktijk, het beoogde resultaat en de aandachtspunten. Afsluitend zijn een aantal verwijzingen naar websites en/of literatuur over het model opgenomen. De gekozen modellen zijn reeds beproefd of veelbelovend.75 Onderwijsmodellen is niet alleen voor studenten een handig hulpmiddel, het biedt ook innovators, ontwikkelaars, docenten/trainers en managers in de praktijk een compact naslagwerk voor de toepassing van onderwijsmodellen. Handige zoekindexen zijn in het boek opgenomen, waaronder een speciaal gerelateerd aan de zeven competenties zoals de lerarenopleidingen die hanteren.Deze uitgave wordt ondersteund door de bijbehorende website waarop handige tools voor het invullen van modellen staan. Bovendien kunnen de bewerkbare figuren van de modellen als PowerPointpresentaties worden gedownload.