52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers

52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers


Auteur:Frank Groot

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Van Duuren Management
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Als manager hebt u veel vergaderingen: teammeetings, afdelingsoverleggen, stuur- en projectgroepen, management- en directiemeetings. Tijdens die vergaderingen moeten in korte tijd veel beslissingen genomen worden, of wordt een gezamenlijke visie of beleid ontwikkeld. Maar dat gaat lang niet altijd even snel; … als het al lukt. Dit soort zakelijke besprekingen kan veel effectiever en creatiever verlopen, door gebruik van patroondoorbrekende werkvormen: denktechnieken die tot nieuwe inzichten leiden en een heldere structuur geven aan visie- en besluitvorming. Frank Groot heeft in de loop der jaren 52 van deze technieken (door)ontwikkeld die in dit boek volgens een vast stramien beschreven staan: waarvoor gebruik je de denktechniek?, wat is het resultaat?, welke stappen doorloop je? en welk deel van het brein wordt hierbij ingezet? 52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers is een inspirerend en praktisch boek voor iedere manager die denkpatronen wil doorbreken, in zijn organisatie, in zijn team en bij zichzelf. De rationele en creatieve denktechnieken in dit boek zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten in breinonderzoek en groepsdynamica.