50 inzichten wiskunde

50 inzichten wiskunde


Auteur:T. Crilly

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Veen Media
  • maart 2009
  • Samenvatting

    50 inzichten wiskunde beschrijft de basisbegrippen uit de wiskunde in vijftig heldere essays. Het behandelt onder meer de oorsprong van de wiskunde, de Egyptische deelsommen en de Romeinse getallen, de bijna mystieke bijklank van het getal Pi, de priemgetallen, de gouden ratio en Fibonacci-getallen. De grote ideeen van relativiteit, chaostheorie, fractals en hyperspace ontbreken evenmin in dit onmisbare overzichtswerk. Het boek begint bij de uitvinding van het getal nul en eindigt met het grootste onopgeloste wiskundige probleem. Wie het oplost kan een miljoen dollar winnen: u hoeft slechts de Riemannhypothese te bewijzen.Rijk geillustreerd met tabellen en anekdotes, en daarmee het perfecte en toegankelijke overzichtswerk.