50 checklisten voor project en programma

50 checklisten voor project en programma


Auteur:Rudy Kor

  • Nederlands
  • 20 pagina’s
  • Kluwer
  • december 2001
  • Samenvatting

    50 Checklisten voor project- en programmamanagement. Het is alles wat u nodig hebt om uw project te laten slagen. Een zeer handzaam boek dat zich met name onderscheidt door zijn beknoptheid. Nu eens geen uitgebreide theoretische inleidingen, maar op de eerste plaats een praktisch plan van aanpak.Projecten en programma’s betreffen altijd unieke opgaven die gekenmerkt worden door hun tijdelijkheid. Het is dan vaak onmogelijk om op bestaande procedures terug te vallen. U zult een projectgroep moeten vormen die de unieke opgave moet uitwerken. Dat kan gaan om het behalen van een ISO-certificaat, het ontwikkelen van een nieuw product en noem maar op. Voor het begin van het project rijzen dan al snel vragen als: wat moet ik doen in de startfase, hoe moet ik een programmaplan opstellen en hoe kan een omgevingsanalyse worden uitgewerkt?50 Checklisten voor project- en programmamanagement gaat hierop in. Elke checklist wordt kort toegelicht, de benodigde activiteiten worden concreet opgesomd en u krijgt een flink aantal tips. Zo ondervindt u wat bijvoorbeeld het belang van tijdbeheersing is, waarop gelet moet worden bij samenwerken en hoe u elk project kunt opdelen in een aantal fasen.