40 woorden in de woestijn

40 woorden in de woestijn


Auteur:Bernard Rootmensen

  • Nederlands
  • Boekencentrum
  • april 1997
  • Samenvatting

    Dit boek gaat uit van de gedachte dat we, althans in een aantal opzichten, in de woestijn leven. De voortgaande erosie van de kerk en de ervaring van leegte en verwarring die vele gelovigen bij zichzelf waarnemen, zijn tekenen van die woestijn. Duidelijk is ook, dat we in een overgangstijd leven, in een soort niemandsland tussen een afbrokkelende traditie en een toekomst die nog geen vaste vorm heeft aangenomen. De schrijver verbindt al deze gedachten met het woestijnmotief uit de Schriften. Zijn conclusie is dat we door de woestijn heen moeten, alvorens een vernieuwing van geloof, kerk en cultuur kan plaatsvinden. In 40 woorden concretiseert hij 40 aspecten van de woestijnsituatie. Ondanks de negatieve associaties die het woord woestijn oproept, wil dit boek juist ingaan tegen de stemming van malaise die heerst in de kerk en in de samenleving. Het is een boek dat niet blijft steken in de analyse, maar wegen aangeeft om de woestijn door te komen.