200 jaar koninkrijk der Nederlanden

200 jaar koninkrijk der Nederlanden


Auteur:Arnout van Cruyningen

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Omniboek
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Arnout van Cruyningen geeft een overzicht van 200 jaar koninkrijk der Nederlanden In 2013 is het tweehonderd jaar geleden dat het Oranjehuis terugkeerde en de onafhankelijkheid werd hersteld, in 2014 is het twee eeuwen geleden dat de grondwet werd aangenomen en in 2015 is wordt groots herdacht dat het Koninkrijk der Nederlanden geboren werd toen Willem I het koningschap aanvaardde in 1815. In tweehonderd jaar is de Nederlandse identiteit met het Oranjehuis en het rood-wit-blauw gehandhaafd. Maar Nederland is veranderd, en hoe. We verloren Belgie, Luxemburg en de kolonien, maar kregen er Aruba, Curacao en Sint Maarten als landen bij. We werden bezet en bevrijd, kregen staats- en bijzonder onderwijs, vrouwenkiesrecht, wetten tegen kinderarbeid en een staatspensioen. We werden van een agrarisch, import- en handelsland een geindustrialiseerd en exporterend handelsland. We verloren de gulden en kregen de euro, en het ‘aloude’ Wilhelmus werd pas ons volkslied in 1932. Dit alles en meer komt aan bod in dit overzichtswerk van historicus en koningshuiskenner Arnout van Cruyningen.en Sint Maarten als landen bij. We werden bezet en bevrijd, we kregenstaats- en bijzonder onderwijs, vrouwenkiesrecht, wetten tegen kinderarbeiden een staatspensioen. We werden van een agrarisch, import- enhandelsland een geindustrialiseerd en exporterend handelsland . We verlorende gulden en kregen een euro, en het aloude Wilhelmus werd pas onsvolkslied in 1932.