20 Eeuwen Nijmegen

Auteur:Paul van der He?den

  • Nederlands
  • 93 pagina’s
  • Bnm
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Twintig eeuwen Nijmegen beschrijft helder en toegankelijk het rijke verleden van de stad. In twintig hoofdstukken passeren alle historische hoogte- en dieptepunten van de stad de revue, van de Bataafse Opstand in de eerste eeuw tot het Vergissings-bombardement in de twintigste eeuw. Zo wekt Twintig eeuwen Nijmegen de geschiedenis tot leven.