1493

1493


Auteur:Charles C. Mann

  • Nederlands
  • 688 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika Van de auteur van de internationale bestseller 1491 Door enorme geologische krachten ontstonden meer dan 200 miljoen jaar geleden de continenten. Op de van elkaar gescheiden landmassaa€™s ontwikkelden zich compleet verschillende planten- en diersoorten. De reizen van Columbus vormden het begin van een bijzondere uitwisseling van flora en fauna tussen EuraziA« en Noord- en Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten, aardappelen, maA?s, zilver en rubber hun weg naar EuraziA«, en omgekeerd zijde, paarden, graan, koffie, appels a€“ en slaven niet te vergeten a€“ naar Noord- en Zuid-Amerika. Een minder welkome uitwisseling was natuurlijk die van insecten, bacteriA«n en virussen.Op basis van de laatste wetenschappelijke ontdekkingen laat Charles Mann zien dat deze zogeheten Columbian Exchange heeft gezorgd voor niet minder dan de opkomst van Europa, voor de ondergang van het Chinese keizerrijk en voor de verstoring van de ecologie in Afrika.Met 1493 beschrijft bestsellerauteur Charles Mann de belangrijkste biologische gebeurtenis sinds het uitsterven van de dinosauriA«rs.