0 Procent Alcohol

0 Procent Alcohol


Auteur:H. Kisjes

  • Nederlands
  • 96 pagina’s
  • Trichis Publishing
  • november 2006
  • Samenvatting

    Alcoholverslaafden hebben het moeilijk met vragen om hulp. Vaak kloppen ze als de problemen niet meer te overzien zijn pas aan bij een hulpverlenende instantie. Maar om een voorbeeld te geven: in 2003 onderging niet meer dan drie procent van alle problematische drinkers in ons land een behandeling bij de hulpverlening. Van hen had 43 procent al langer dan tien jaar problemen met alcohol.Trouwens, wanneer een verslaafde om hulp vraagt, wat gebeurt er dan? Stoppeen met alcohol is niet het nemen van een pilletje op zijn tijd. Hoe kun je in ‘s hemelsnaam stoppen. Krijg je wel een beter leven zonder alcohol?Ik heb die vraag gesteld aan ervaren niet drinkende alcoholverslaafden. Het leverde acht verschillende openhartige antwoorden met veel overeenkomsten op. Maar het ultieme antwoord op de vraag hoe je kunt stoppen met alcohol zit er helaas niet bij.