Zorgboek Ziekte Van Parkinson

Zorgboek Ziekte Van Parkinson

Redactie:
Janssen, E.

  • Nederlands
  • 279 pagina’s

  • Stichting September

  • mei 2011

  • Samenvatting

    Het zorgboek Ziekte van Parkinson is ontwikkeld voor mensen met parkinson en hun naasten. Op basis van goede medische informatie biedt de map praktische aanknopingspunten om problemen die door de aandoening kunnen ontstaan, aan te pakken. In dit boek wordt de volledige breedte van deze problematiek bestreken, zodat de gehele medische, verpleegkundige, psychosociale en maatschappelijke zorg rondom deze patientengroep aan bod komt.In samenwerking metParkinson Vereniging | Prinses Beatrix Fonds | Nederlandse Vereniging voor Neurologie | Nederlandse Vereniging voor Neuro Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) | Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie | Ergotherapie Nederland | Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck | Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) | Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg | Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties | ANBO, voor vijftigplussers | Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten | Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden | Protestants Christelijke Ouderen Bond | Unie van Katholieke Bonden van Ouderen | Welder | Consumentenbond | Per Saldo, Vereniging van Budgethouders