Zorgboek Manisch-Depressieve Stoornis

Zorgboek Manisch-Depressieve Stoornis

Overige betrokkenen:
C. Flens

  • Nederlands
  • 232 pagina’s

  • Stichting September

  • januari 2012

  • Samenvatting

    Op basis van een gedegen beschrijving van de ziekte zelf, de oorzaken, het verloop en de behandelingen geeft het zorgboek Manisch-depressieve stoornis (MDS) praktische informatie over de vele gevolgen, prive, sociaal en maatschappelijk. Het boek is bedoeld voor mensen die zelf MDS hebben en voor de naasten, die vaak een grote rol bij het begeleiden van patienten spelen. Onderwerpen zijn onder meer therapietrouw, het omgaan met ‘uitlokkende factoren’, de samenwerking met de hulpverlening en de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie.In samenwerkingVereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen | LithiumPlusWerkGroep | Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen | GGZ Nederland | Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie | Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie | Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen | Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde | Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen | Trimbos-instituut | Stichting Labyrint~In Perspectief | Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid | NFGV – Depressie Centrum | Clientenbond in de geestelijke gezondheidszorg | Optima Farma, de beroepsorganisatie van apothekersassistenten | Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) | Welder