Zicht op Effectiviteit

Zicht op Effectiviteit

Auteur:
Tom Van Yperen

  • Nederlands
  • 368 pagina’s

  • Eburon Uitgeverij

  • juni 2008

  • Samenvatting

    Effectiviteit van de jeugdzorg is ‘in’. Het thema staat op vele plaatsen en in uiteenlopende kringen hoog op de agenda. Algemeen is de behoefte om via onderzoek meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de interventies in de praktijk. Ook is er brede steun voor het gebruik van dit onderzoek om – waar nodig – de praktijk verder te ontwikkelen. Hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers kunnen echter nogal verschillend aankijken tegen het doen van onderzoek. Vaak leidt dat tot een kloof die niet productief is. Het handboek Zicht op Effectiviteit biedt een uitstekend kader om deze kloof te overbruggen. Centraal staat het doen van onderzoek naar de effectiviteit van jeugdzorginterventies in de praktijk. Het boek biedt vele ideeen en concrete aanwijzingen om het onderzoek te verbinden met het ontwikkelingsstadium waarin een interventie verkeert. Ook laat het zien hoe onderzoeksuitkomsten in te passen zijn in de hulpverleningscyclus van de praktijkfunctionaris, de beleidscyclus van de managers en de financiers en de empirische cyclus van de wetenschap. Het boek is bestemd voor kwaliteitsfunctionarissen, methodiekontwikkelaars, onderzoekers en adviseurs in de jeugdzorg en voor studenten en docenten in het onderwijs. De auteurs van het boek zijn werkzaam in verschillende praktijken ondersteuningsinstituten. In hun functie hebben zij veel te maken met effectiviteitvraagstukken en praktijkonderzoek.