Zelfcontrole

Auteur:
T. Van Manen

  • Nederlands
  • 159 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • maart 2001

  • Samenvatting

    Dit boek bevat het sociaal-cognitieve interventieprogramma ‘Zelfcontrole’, het resultaat van vele jaren onderzoek naar de best passende behandelmethode voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Theoretisch onderbouwd, in de praktijk getoetst (‘evidence based’) en buitengewoon actueel gezien de aandacht voor agressie in de media.Het boek gaat uitgebreid in op het sturen, begeleiden, coachen van kinderen in het zich eigen maken van zelfcontrole over wat zij voelen, denken en doen. Het aanleren van zelfcontroletechnieken heeft niet alleen als doel dat deze kinderen minder agressief gedrag gaan vertonen, maar zorgt er tevens voor dat zij zich een algemene manier van probleemoplossen eigen maken.Het boek is bij uitstek bedoeld voor clinici met belangstelling voor wetenschappelijk getoetste en theoretisch onderbouwde behandelprogramma’s voor specifieke stoornissen bij kinderen.Het interventieprogramma kan niet alleen gebruikt worden door medewerkers in de GGz en de jeugdhulpverlening, maar ook in HALT-bureaus en het onderwijs.