Zakwoordenboek Der Geneeskunde

Zakwoordenboek Der Geneeskunde

Auteur:
M.B. Coelho

  • Nederlands
  • 937 pagina’s

  • Elsevier Gezondheidszorg

  • 27

  • november 2004

  • Samenvatting

    Het Zakwoordenboek der Geneeskunde, vaak kortweg de eCoelho? of het erode boekje? genoemd, biedt u:- verklaringen van maar liefst 32.000 medische termen en afkortingen; – duidelijke en beknopte omschrijvingen; – groot aantal standaardafkortingen, waaronder veel Engelse; – voorschriften voor spelling en meervoudsvormen; – veel verwijzingen, die de samenhang aangeven met andere termen en begrippen. Deze 27e druk is volledig geactualiseerd:- de leesbaarheid van trefwoordenomschrijvingen is verbeterd; – een groot aantal omschrijvingen is geactualiseerd; – veel nieuwe begrippen en afkortingen zijn toegevoegd; – bevat alle actuele ontwikkelingen in de geneeskunde en de biomedische wetenschappen