Zakboek Voeding

Zakboek Voeding

Auteur:
N.E. Stegeman

  • Nederlands
  • 144 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • februari 2012

  • Samenvatting

    Dit zakboek is geschreven voor studenten hbo-v, Voeding en Dietetiek. Ook voor verpleegkundigen, artsen, paramedici en praktijkondersteuners, die in hun werk met voedingsproblemen te maken krijgen, is het Zakboek Voeding een belangrijk hulpmiddel.Voedingsgrelateerde gezondheidsproblemen zijn in het zakboek op alfabet gerangschikt en bij elk probleem staat het volgende beschreven: De definitie, verschijnselen en risico’s, mogelijke oorzaken, doelen van de interventie, nader onderzoek en interventies. Uitgangspunt is evidence-based handelen. In de bijlagen vindt u snel belangrijke getallen voor de praktijk.De basis is theoretische kennis over de relatie tussen voeding en gezondheid. Het Zakboek Voeding veronderstelt dat je beschikt over basiskennis. Daar waar deze kennis relevant is, wordt verwezen naar het Handboek Voeding bij gezondheid en ziekte en naar specifieke bronnen, zoals richtlijnen, standaarden en sites van kenniscentra. Voor nieuwe ontwikkelingen en praktische formatie kun je de site bij dit boek raadplegen.