Wow! Wat een verschil

Wow! Wat een verschil

Auteur:
Jitske Kramer

  • Nederlands
  • 176 pagina’s

  • Uitgeverij Thema

  • april 2014

  • Samenvatting

    In succesvolle organisaties doet iedereen gelijkwaardig mee. Er is een balans gevonden tussen het stimuleren van de authenticiteit en talenten van de groepsleden enerzijds en het creeren van een mores en procedures waaraan de leden zich aanpassen anderzijds. Deze combinatie van eigenheid en gezamenlijkheid levert een ‘inclusieve cultuur’ op, een cultuur waarin mensen zich scharen achter een gemeenschappelijk doel maar waarbij ze tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn en hun eigen talenten tot hun recht kunnen laten komen.Dat is niet alleen fijn voor de mensen zelf maar zeker ook voor de organisatie die zo het beste uit de medewerkers haalt. Onderzoek wijst bovendienuit dat diversiteit tot betere bedrijfsresultaten leidt. Alle reden dus om te streven naar zo’n open werkcultuur waarin verschillen er niet alleen mogen zijn maar zelfs omarmd worden.Wow! geeft inspiratie om zo’n cultuur te bereiken. Je krijgt inzichten en tips om unieke talenten beter te benutten, het wij/zij -denken te verminderen, de diversiteit te vergroten en daadkrachtig met co-creatie aan de slag te gaan.