Woordenboek Latijn-Nederlands + Cd-Rom

Woordenboek Latijn-Nederlands + Cd-Rom

Auteur:
H. Pinkster

  • Nederlands
  • 1196 pagina’s

  • Amsterdam University Press

  • februari 2003

  • Samenvatting

    Hoewel het Latijn niet aan veranderingen onderhevig is – het is immers een dode taal – zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen en de Nederlandse taal dat wel. Daarom verschijnt bij Amsterdam University Press een tweede, volledig herziene versie van het succesvolle vertaalwoordenboek Latijn/Nederlands van Harm Pinkster.Net als de eerst druk is het woordenboek gericht op een publiek van niet-professionele classici. De lemmata met onregelmatige vormen die de gebruiker doorverwijzen zijn daarom gebleven. Dit geldt ook voor de grammaticale en andere appendices, de breed gebruikte woordenschat – naast klassieke ook bijvoorbeeld medische, juridische en christelijke teksten – en de toespitsing van de vertaalsuggesties op een aantal contexten waarin het woord voorkomt.Nieuw zijn de enkele duizenden opnieuw bewerkte lemmata – onder andere op basis van lezersreacties en nieuwe afleveringen van de Thesaurus Linguae Latinae -, enkele alsnog opgenomen woorden, de geperfectioneerde typografie en de verbeterde structuur van de lemmata.De grootste wijziging ten opzichte van de eerste druk is echter de achterin het boek aanwezige cd-rom, met een volledig doorzoekbare online versie van de inhoud. Door deze combinatie van oude en nieuwe eigenschappen blijft dit woordenboek bij uitstek geschikt voor leerlingen in de laatste klassen van het VWO, studenten en beroepsbeoefenaren die met Latijnse teksten in aanraking komen.Ongewijzigde herdruk verschenen in 2005. Oorspronkelijke publicatiedatum: 2002