Wisselwerk snel beter schrijven

Wisselwerk snel beter schrijven

Auteur:
W.A.C. Verdaasdonk

  • Nederlands
  • 148 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 2009

  • Samenvatting

    ‘Wisselwerk – Snel beter schrijven op HBO-niveau’ is een basiscursus schrijfvaardigheid die je snel meer inzicht en structuur geeft en je snel grip geeft op het schrijfproces. Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht leren voor je tentamens met het extra materiaal op de bijbehorende website.Wisselwerk heeft een heldere structuur. Uitgangspunt zijn de vijf eisen van zakelijke communicatie die door het hele boek verweven zijn. Aan de hand van een overzichtelijk schema leer je planmatig denken en handelen. De hoofdstukindeling volgt het schrijfproces van idee tot volledig gecorrigeerde tekst. Ieder hoofdstuk bestaat uit een beperkte hoeveelheid theorie en vele voorbeelden en opdrachten. Een doorlopend voorbeeld laat zien hoe een slecht geschreven tekst per hoofdstuk zichtbaar in kwaliteit groeit. En dat is weer gekoppeld aan de theorie van het desbetreffende hoofdstuk.Wisselwerk besteedt veel aandacht aan het evalueren van je eigen en andermans werk. Op www.wisselwerkbeterschrijvenophboniveau.noordhoff.nl krijg je met de Campuz Creditcard bij het nieuwe boek toegang tot: – voorbeelden- uitwerkingen- interactieve correctiemogelijkheden- handige naslagfunctie voor stijl en spelling. Je kunt op de website teksten downloaden om die vervolgens te verbeteren.