Wiskunde voor in bed, op het toilet of in bad

Wiskunde voor in bed, op het toilet of in bad

Auteur:
Simon Koolstra

  • Nederlands
  • 160 pagina’s

  • BBNC Uitgevers

  • augustus 2013

  • Samenvatting

    Waarom kunnen wiskundigen geen onderscheid maken tussen een donut en een koffiekopje? Hoe kun je door middel van priemgetallen je computer beveiligen? Bestaan er onoplosbare problemen? Op deze en meer vragen vind je het antwoord in Wiskunde voor in bed, op het toilet en in bad. In korte hoofdstukken wordt uitgelegd waarom we wiskunde nodig hebben en hoe het de wereld om ons heen verklaart en ordent, maar ook komen we de grote problemen en paradoxen uit de wiskunde tegen. We leven mee met Georg Cantor in zijn strijd met oneindigheden en ontdekken hoe de theorieen van Adam Smith werden weerlegd door de geniale, maar schizofrene John Nash. We lezen hoe Godel bewees dat de logica onmogelijk volledig kan zijn en waarom alleen de breuken niet genoeg zijn voor ons getalsysteem. In Wiskunde voor in bed, op het toilet en in bad leer je dat wiskunde meer te bieden heeft dan je zou vermoeden.