Wiskunde voor het hoger onderwijs / 1 / deel Uitwerkingen

Wiskunde voor het hoger onderwijs / 1 / deel Uitwerkingen

  • Nederlands
  • 336 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • mei 2006

  • Samenvatting

    Wiskunde voor het hoger onderwijs stimuleert het verwerven van kennis en vaardigheden door de student te leren actief met de stof om te gaan. De methode heeft dan ook het karakter van een werkboek en van een naslagwerk. Het gemotiveerd en zelfstandig werken van de student is het uitgangspunt van de methode: praktijksituaties en veel functionele opdrachten in de teksten vormen het fundament ervan. In deze zevende druk van Wiskunde voor het hoger onderwijs 1 zijn de didactische presentatie en de beoogde verwerking van de leerstof niet gewijzigd ten opzichte van de vorige druk. In de diverse hoofdstukken zijn in de eerste leereenheden meer eenvoudige vraagstukken toegevoegd. Hoofdstuk 0 is verbeterd met het oog op de aansluitingsproblematiek. In hoofdstuk 4 zijn enkele delen van de stof volgens een vast schema behandeld in de hoop dat studenten dit navolgen bij het maken van de opgaven. Op een aantal plekken is een voorbeeld gegeven van een mindmap; een nog relatief onbekend, maar probaat hulpmiddel bij het zich eigen maken van leerstof.