Wiskunde in de bouw

Wiskunde in de bouw

Auteur:
Jos Ariens

  • Nederlands
  • 187 pagina’s

  • Pearson Benelux B.V.

  • februari 2010

  • Samenvatting

    Voor professionals in de bouw is wiskunde onmisbaar. Wiskunde in de bouw bereidt studenten voor op de belangrijkste wiskundige vraagstukken die een ingenieur in de bouwnijverheid tegenkomt. Het leert je om procesmatig en in modellen te denken en het helpt je het technisch inzicht te ontwikkelen dat je als bouwer nodig hebt. Daarbij komen vaardigheden aan de orde als berekenen, specificeren en het beoordelen van (technische) adviezen van specialisten in de bouw. Probleemstukken die je met behulp van wiskunde kunt oplossen zijn bijvoorbeeld: Voor hoeveel kinderen moet een stad over vijftien jaar klaslokalen bouwen? Welke invloed heeft een boekenkast op de doorbuiging van een houten vloer? Hoe ver moeten huizen van een drukke snelweg gebouwd worden om de geluidsoverlast binnen aanvaardbare normen te houden? In dit boek staat de toepassing van de stof centraal. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt de student door alle onderdelen van het vak geloodst. Deze praktische benadering maakt het onderwerp tastbaar. Dit boek is geschikt voor studenten die een bouwkundige studie aan het hoger onderwijs volgen. Ir. Jos Ariens is sinds 1996 werkzaam als docent aan de Hoge school Utrecht waar hij onder andere meewerkt aan de vormgeving van het bouwkunde- en wiskundeonderwijs. Ing. Daniel Balde heeft veel ervaring opgedaan in de bouw, zowel aan de voorbereidende als aan de uitvoerende kant. Momenteel is hij zelfstandig ondernemer in de bouwnijverheid en geeft hij parttime wiskundeles.