Wie orde zaait zal chaos oogsten

Auteur:
W.R.J. Baets

  • Nederlands
  • 160 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • november 2002

  • Samenvatting

    In Wie orde zaait zal chaos oogsten bepleit Walter Baets een nieuwe manier van kijken naar de wereld en naar menselijke systemen, of het nu gaat om bedrijven of om de (westerse) samenleving als geheel. Aan de hand van zeer diverse voorbeelden laat hij zien hoe onze kijk op de wereld gekleurd is door onze rationele, mechanistische en sterk op controle gerichte cultuur. Baets’ alternatief is geen vlucht in postmoderne esoterie. In plaats daarvan schetst hij de contouren van een nieuw paradigma, waarin de nadruk ligt op echt leren. Hoewel hij de theorie niet schuwt ? naast een overzicht van de belangrijkste wetenschapsfilosofische stromingen bevat het boek een hoofdstuk over zelfordenende systemen en een introductie tot het befaamde Godel-theorema ? verliest de auteur de praktische implicaties van zijn betoog nooit uit het oog.Walter Baets nodigt ons uit de gebaande paden te verlaten en de wereld vanuit een nieuw perspectief tegemoet te treden. Concreet betekent dit het loslaten van onze drang tot sturing en controle, en het creeren van optimale voorwaarden voor permanent leren, door anderen maar ook door onszelf.