West-Europa | Gratis boeken downloaden in pdf, fb2, epub, txt, lrf, djvu formaten

West-Europa

West-Europa

Auteur:
Ben Pater

  • Nederlands
  • 344 pagina’s

  • Perspectief Uitgevers

  • november 2009

  • Samenvatting

    West-Europa kent een bonte verscheidenheid aan landschappen en culturen.Van drukke wereldsteden tot ontvolkte randgebieden, van welvarende regio’s tot verpauperde industriegebieden en van imponerende hooggebergten tot eindeloze laagA­vlakten: West-Europa bestaat slechts in meervoud. Slechts weinig bewoners voelen zich echte Europeanen: de nationale en regionale hartstochten blijven sterk aanwezig.Maar er zijn ook samenbindende krachten. De Europese Unie subsidieert trans-A­Europese infrastructurele netwerken en bouwt aan een ecologisch netwerk van natuurgebieden. Economische samenwerking en innovaties moeten de EU wapenen tegen de mondiale concurrentie.Dit boek biedt een geografische en planologische inleiding tot West-Europa. Welke ruimtelijke ontwikkelingen en sociale problemen doen zich voor? Kunnen overheden deze ontwikkelingen sturen en deze problemen aanpakken? Of ligt het wel en wee van de Europese regioa€™s en steden in handen van het mondiaal opererende bedrijfsleven?Dit boek is een geheel herziene en geactualiseerde editie van Europa. Over de eerste editie oordeelde het Historisch-Geografisch Tijdschrift: Het boek heeft een heldere en logische opbouw. […] In anderhalve dag heb je het uit. En dan weet je een heleboel over Europa, vooral over de huidige toestand, maar ook over de mogelijke toekomst en hier en daar hoe het zo gekomen is.In april 2010 verschijnt een complementair deel over Midden- en Oost-Europa. Beide boeken zijn ontwikkeld door het departement Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht.