Werken Met Zorg

Werken Met Zorg

Auteur:
Ingeborg Wind

  • Nederlands
  • 142 pagina’s

  • Terra

  • oktober 2007

  • Samenvatting

    Aan het begin van de twintigste eeuw maakte de gezondheidszorg in Nederland grote ontwikkelingen door. Talloze medische ontdekkingen zorgden voor een steeds betere bestrijding van veel voorkomende ziekten. De opkomst van academische ziekenhuizen, waar de patient hygienisch kon worden verpleegd, was een grote stap voorwaarts. Ook in de verpleging veranderde er veel. Van onopgeleid hulpje werd de verpleegster een hoogopgeleide, onmisbare werkkracht. Verpleegsters doorliepen een zware opleiding en moesten hard werken. In kraak-heldere uniformen vlogen ze door de gang met kommen, po’s, eten en medicijnen. De kraamzorg, de ouderenzorg, het jeugdwerk deden hun intrede. Geniet van deze sfeervolle beelden van de gezond-heidszorg in het Nederland va n 1900 tot 1950. De apotheker, de schooltandarts, de (huis)arts aan het werk, de kraamverzorgster op de fiets. Het zijn oer-Hollandse foto’s die een prachtig beeld schetsen van de dankbare taak van het zorgen voor anderen.