Werken Met Drama

Auteur:
Sjaak Vane

  • Nederlands
  • 246 pagina’s

  • Nelissen

  • juli 1996

  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft praktijkgerichte theorie en vele voorbeelden van het werken met drama binnen het sociaal-agogisch werkveld. Ingegaan wordt op het innerlijke proces van verbeelding en de diverse uitdrukkingsvormen van drama binnen praktijksituaties. Centraal staat het methodisch aanbieden van drama-activiteiten alsmede toepassingsmogelijkheden voor drama binnen de dagelijkse leefsituatie in instellingen. Het eerste en tweede deel van dit boek behandelt praktijkgerichte theorie over verbeelding en communicatie, gericht op het werken met drama in de praktijk. Voorzien van uiteenlopende praktijkvoorbeelden, komen achtereenvolgens aan de orde: het werken met verbeeldingsoefeningen en geleide fantasie, verhalen vertellen, creatief schrijven en dichten, non-verbale communicatie en bewegingsexpressie, uitbeelden en pantomime, verbeeldend en dramatisch spel. Vanuit de specifieke kenmerken worden toepassingsmogelijkheden gegeven binnen de dagelijkse leefsituatie van bewoners alsmede werkwijzen voor het aanbieden van activiteiten. Het derde en vierde deel van dit boek gaat in op het methodisch werken met drama. Het beschrijft stapsgewijs het vormgeven van dramapresentaties, voorbeelden van drama-opdrachten en een indeling van dramatische werkvormen en oefeningen. Aansluitend op de gangbare methodiek van de activiteitenbegeleiding, komt vervolgens het verantwoord opzetten en begeleiden van een drama-activiteit aan bod.