Werken in gedwongen kader

Werken in gedwongen kader

Auteur:
Anneke Menger

  • Nederlands
  • SWP

  • september 2013

  • Samenvatting

    Een groeiend aantal professionals heeft te maken met clienten bij wie bemoeienis is opgelegd door justitiele of gemeentelijke autoriteiten.Onze kennis van effectieve methoden over het werken met deze clienten is in de afgelopen jaren toegenomen. Daarbij ging het eerst vooral om de vraag Wat Werkt? Intussen zijn daar nieuwe vragen bij gekomen. Wat werkt voor wie? En Wie Werkt? Dit boek gaat in op deze vragen. Kennis uit recente onderzoeksresultaten is bijeengebracht. Wat is professionaliteit? Welke criminologische theorieen zijn relevant? Wat is bekend over effectief afbouwen van antisociaal gedrag? Wat betekent het gedwongen kader en de onvrijwillige start voor het methodisch handelen? Wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie in het gedwongen kader? Dit boek is een vervolg op Het Delict als Maatstaf (2004) en richt zich op alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zoals reclasseringswerkers, professionals die in de gevangenis de re-integratie voorbereiden, professionals die vanuit gemeenten de nazorg coordineren of overlast in buurten moeten terugdringen.