Werken aan de WEconomy

Werken aan de WEconomy

Overige betrokkenen:
J. Jonker

  • Nederlands
  • 288 pagina’s

  • Vakmedianet Management B.V.

  • januari 2013

  • Samenvatting

    Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creeren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creeren leest u in Werken aan de WEconomy.Circulaire vormen gaan uit van meervoudige waardecreatie en verbondenheid, houdbaarheid en hebben leefbaarheid als doel. Dat leidt op termijn tot het cooperatief organiseren van duurzaamheid. De uitdaging is hoe we die nieuwe concepten nu gaan ontwikkelen en organiseren, want duurzaamheid vraagt om andere organisatieconcepten. Nieuwe concepten over hoe we waarde organiseren. Zo wordt afval voedsel. Rioolwater de nieuwe bron van inkomsten.Dit boek laat zien hoe dit nieuwe denken op verschillende manieren vorm krijgt in de praktijk, aangevuld met inspirerende ideeen. Hoe mensen daar in hun omgeving en hun werk mee bezig zijn. Een serie speciale bijdragen bouwt een beeld op van die praktijk. Geschreven van binnenuit, door de betrokkenen.