Werkboek POP

Werkboek POP

Auteur:
Jos Arets

  • Nederlands
  • 170 pagina’s

  • Academic Service

  • april 2004

  • Samenvatting

    Een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) is niet zo een-twee-drie ontwikkeld. Daarvoor is het te complex. In het Werkboek POP is daarom niet alleen een theoriedeel, maar ook een volledig Persoonlijk Ontwikkel Plan opgenomen. Hiermee is het mogelijk om de eigen ontwikkeling, als coach, te sturen. Tegelijkertijd kan het POP worden benut om de coaching een praktisch karakter te geven. Het is niet langer nodig om in het luchtledige te coachen.Aan de hand van vier fasen wordt een Persoonlijk Ontwikkel Plan met een duidelijk plan van aanpak gemaakt. De eerste fase is partnerschap. Er is aandacht voor onder andere de aanleiding voor coaching, de wederzijdse kennismaking, de verwachting tussen coach en gecoachte en de eerste verkenning van de vraagstelling. Na het doorlopen van deze fase is het mogelijk vast te stellen of coaching wel de juiste interventie is bij de voorlopige vraagstelling. De tweede fase, performance-inzicht, is gericht op de meer definitieve vraagstelling. Hier worden de huidige en vereiste competenties systematisch in kaart gebracht. In de derde fase, performanceontwikkeling, gaat het om de vraag hoe competenties op een systematische en doelgerichte manier ontwikkeld kunnen worden. De vierde fase, performancewaardering, bestaat uit een evaluatie van het gehele traject, waarbij het presteren centraal staat.De tijd die het doorlopen van deze stappen vraagt, wordt ruimschoots terugverdiend. Een POP betaalt zich namelijk terug in doelgerichtheid. Met een POP weet je precies waar je nu staat en waar je naar toe wilt. En dat is meer dan veel mensen weten. Het Werkboek POP is bedoeld voor toekomstige managers uit alle branches die aan de eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van anderen willen werken.