Werk(en) met betekenis

Werk(en) met betekenis

Auteur:
Alfons Ravelli

  • Nederlands
  • 1 pagina’s

  • Coutinho

  • augustus 2009

  • Samenvatting

    De samenleving is voortdurend in beweging. Ook de hulp- en dienstverlening is aan het veranderen. Burgers worden mondiger, sociale beroepen zijn geprofessionaliseerd en bij professionals in dit veld verschuift de aandacht van het individu naar de bredere context van sociale netwerken en actief burgerschap. Kerngedachte daarbij is dat mensen vooral zelf verantwoordelijk (willen) zijn voor de oplossing van hun problemen. Sociale professionals reiken geen pasklare oplossingen meer aan, maar zijn vooral ondersteunend bij dit proces. Werk(en) met betekenis presenteert een aantal nieuwe benaderingen die aansluiten bij deze ontwikkelingen. Rode draad hierin is de betekenis die mensen toekennen aan hun situatie en de vragen waarvoor zij zich gesteld zien. Binnen deze werkwijzen is de dialoog van groot belang. Daarnaast wordt vooral gekeken naar de eigen mogelijkheden (of krachten) die mensen hebben om oplossingen te vinden voor hun problemen.In het boek komen de volgende benaderingen aan de orde: Eigen kracht, Echt Recht, Presentie, Mediation, Rehabilitatie en Oplossingsgericht Werken. De auteurs zetten van elk van deze benaderingen de belangrijkste kenmerken op een rij en geven inzicht in de praktische werking aan de hand van casuistiek. Daarna volgt een hoofdstuk waarin betekenisgeving vanuit clientperspectief wordt belicht. Het boek sluit af met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de benaderingen die in dit boek worden beschreven. Werk(en) met betekenis is geschreven voor studenten social work (SPH, MWD en CMV). Daarnaast is het ook geschikt voor studenten pedagogiek en SJD. Bovendien is het boek ook heel goed bruikbaar voor professionals in het veld.De samenstellers van dit boek zijn verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht. Alfons Ravelli is docent Pedagogiek en onderzoeker bij het lectoraat Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling. Lia van Doorn is lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Jean-Pierre Wilken is lector Participatie, Zorg en Ondersteuning.