Weet wat je doet

Weet wat je doet

Auteur:
Liet De Vries-Geervliet

  • Nederlands
  • 222 pagina’s

  • Nelissen

  • september 1998

  • Samenvatting

    Dit is een boek dat de werker ondersteunt bij de ontwikkeling van zijn beroepshouding. Deze ontwikkeling is een leerproces. Omdat iedereen op eigen wijze leert en een eigen leerstijl heeft, besteedt de auteur aandacht aan de verschillende manieren van leren en welke neerslag die hebben op het begeleidingsproces (ook de client heeft een eigen leerstijf). Een ander punt dat uitvoerig aandacht krijgt betreft de mensvisie van waaruit dit boek geschreven is. De auteur beschrijft de consequenties daarvan voor het beroepsmatige handelen van de begeleider. Omdat de werker vanuit zijn eigen (voor ieder weer verschillende) persoonlijkheid, aard en karakter de clienten begeleidt, maakt de auteur gebruik van een karaktertypologie, die de begeleider kan helpen zicht te krijgen op zichzelf en op de client, die eveneens vanuit zijn eigenheid handelt. De hulpverlening vraagt veel van de werker hun belangrijkste instrumenten bij het begeleiden hun eigen persoonlijkheid en hun vaardigeden zijn die basis vormen van hun beroepshouding. Tot Slot Wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van basisvaardigheden waaronder het brengen van boodschappen die pijnlijk en confronterend zijn voor de client en het omgaan met conflicten die tijdens het werken met clienten ontstaan. Omdat clienten niet altijd individueel begeleid worden, maar ook in een groep, krijgt de begeleider hiervoor een aantal handvatten aangereikt. Het boek heeft een dubbele laag: het sluit aan bij de persoon van de begeleider en bij de persoon die om deze begeleiding vraagt. De auteur baseert haar visie en methodiek onder andere op denkbeelden van Maslow, Jung, Kolb, Cohn en Gordon. Ze heeft deze denkbeelden met elkaar in samenhangend verband gebracht op grond van haar ervaringen en denkbeelden. Dit boek kan gezien worden als een vervolg op Weet watje zegt, maar kan ook afzonderlijk gelezen worden. Het boek is bedoeld voor studenten SPH en MWO ter voorbereiding en ondersteuning van hun jaarstage-activiteiten. Het kan ook als rode draad dienen gedurende de hele opleiding wanneer de beroepshouding centraal staat.