Wat zou jij doen ?

Auteur:
Onbekend

  • Nederlands
  • 207 pagina’s

  • Coutinho

  • mei 2009

  • Samenvatting

    In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Elk moment, elk kind vraagt van de leraar verantwoord handelen. Die wordt daarbij geregeld geconfronteerd met verschillende didactische en pedagogische dilemma’s. Leraren leren dan ook veel uit de praktijk van het onderwijs. In Wat zou jij doen? krijgt de lezer dilemma’s voorgelegd uit de onderwijspraktijk. De oplossing van elk dilemma staat open voor discussie. Uitgangspunt is de lezer bewust te maken van de grote verscheidenheid aan didactische, pedagogische, organisatorische en ethische dilemma’s waarmee de leraar (in opleiding) te maken kan krijgen. Bij iedere situatie krijgt de lezer adviezen en commentaren van ervaren leraren en opleiders. Zo wordt inzicht gegeven in het vinden van oplossingen die passen bij de leraar en in het afwegen van de belangen van leerlingen, collega’s, ouders en school.Daarnaast wordt bij elk dilemma een digitale videocasus aangeboden via een ondersteunende website. Hiermee kan de lezer met behulp van beeldmateriaal oefenen om met dilemma’s aan de slag te gaan. In een apart deel bieden deskundigen, onder wie Fred Korthagen, tips en instrumenten aan, die helpen om dilemma’s te herkennen, te analyseren en ermee om te gaan.Wat zou jij doen? helpt de student vaardigheden te ontwikkelen om bij de dilemma’s in de praktijk van het onderwijs een verantwoorde houding aan te nemen. Voor een aankomend leraar blijven deze dilemma’s weliswaar weerbarstig, maar worden niet langer als een moment van vertwijfeling gezien, maar juist als een moment van verrijking van het eigen leerproces. Wat zou jij doen? is geschreven voor (aankomend) leraren in het primair en secundair onderwijs. Door zijn praktische aard is het boek geschikt voor gebruik bij diverse onderdelen van het curriculum zoals pedagogiek en onderwijskunde. Het werkboek is ook in te zetten bij studiebegeleiding, mentoruren en intervisie- en coachingsgroepen.De auteurs van Didiclass projectgroep zijn – rondom de kerngroep van het Ruud de Moor Centrum en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden – verbonden aan de Open Universiteit en aan pabo’s en lerarenopleidingen van diverse hogescholen in Nederland.