Wat Is Journalistiek?

Wat Is Journalistiek?

Auteur:
Mark Deuze

  • Nederlands
  • 232 pagina’s

  • Het Spinhuis

  • mei 2005

  • Samenvatting

    De journalistiek staat onder druk. Steeds minder mensen kiezen voor het nieuws via dag- of weekbladen, politici klagen over de media, journalisten vormen geen afspiegeling van de bevolking en op internet wordt via weblogs het eigen nieuws verspreid. Wat is de betekenis en relevantie van journalistiek in onze zogenaamde informatiesamenleving?In dit boek biedt Marke Deuze een overzicht van de mogelijke antwoorden op deze kwesties. Aan de hand van bijna honderd jaar Nederlands en internationaal journalistenonderzoek komt aan de orde wie journalisten zijn, waarom ze doen wat ze doen en wat journaslistiek is aan het begin van de 21ste eeuw.