Voorlichting en begeleiding

Auteur:
H.B.M. Van De Wiel

  • Nederlands
  • 180 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • juni 1999

  • Samenvatting

    Op de vraag wat hun vak zo boeiend maakt, antwoorden verpleegkundigen doorgaans met zinsneden als het contact met de patient of meer algemeen het omgaan met mensen. Op de vraag wat het vak soms zo moeizaam maakt, krijgt men doorgaans hetzelfde antwoord.Voor veel verpleegkundigen staat of valt het prettig uitoefenen van hun vak met de kwaliteit van hun persoonlijke contacten. Problemen met voorlichting of begeleiding en vooral conflicten met lastige patienten of collega’s kosten behalve veel tijd, geld en energie, dan ook de nodige persoonlijke ergernis. Preventie van conflicten loont daarom al snel de moeite. Vanuit dat perspectief is dit boek geschreven. Het vormt de neerslag van ruim tien jaar ervaring met het geven van cursussen in gespreksvoering in medische situaties. Het is praktisch van opzet, maar geeft ook inzicht in de mechanismen die gesprekken lastig kunnen maken. Het bevat tevens een korte handleiding om als verpleegkundige zelf de dagelijkse stress van het werken in de gezondheidszorg de baas te blijven.2e druk