Vogel encyclopedie

Vogel encyclopedie

Auteur:
Vladimir Bejeck

  • Nederlands
  • 288 pagina’s

  • Rebo Productions

  • juni 2011

  • Samenvatting

    De Vogel encyclopedie laat de lezer meegenieten van de onmetelijke rijkdom van de vogelwereld. De 670 soorten die hierin zijn opgenomen vormen nog maar een fractie van alle bestaande soorten, maar deze selectie geeft toch een uitgebreid beeld van de vogelsystematiek en van hun verspreiding. Elke natuurliefhebber die op zoek is naar een standaard handboek van de talloze verschillende vogelsoorten die hij in eigen land of op reis kan tegenkomen zal plezier beleven aan deze Vogel encyclopedie. Op de foto’s zijn de vogels te zien in een aantal verschillende omstandigheden – in het nest, in de vlucht of tijdens het voeden van hun jongen, in hun natuurlijke omgeving, met speciale aandacht voor hun karakteristieke tekening.