Vlekkeloos Nederlands / Taalbeheersing CEF B1

Vlekkeloos Nederlands / Taalbeheersing CEF B1

Auteur:
Dick Pak

  • Nederlands
  • 256 pagina’s

  • Pak

  • mei 2008

  • Samenvatting

    Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 (2F) is bestemd voor leerlingen die onderwijs volgen in de bovenbouw vmbo, in de onder- en middenbouw havo/vwo, op mbo niveau 2/3 of mbo niveau 4 (het eerste en/of tweede studiejaar). Bij het samenstellen van dit boek hebben de richtlijnen van het Common European Framework (CEF)/Europees ReferentieKader (ERK) als uitgangspunt gediend. Dit komt overeen met Taalniveau 2F (commissie-Meijerink). Dit boek bevat zes overzichtelijke hoofdstukken theorie: werkwoordsspelling, algemene spelling, interpunctie, stijl, grammatica woordsoorten en grammatica zinsdelen. De oefenstof is gesplitst in a- en b-oefeningen: a-oefeningen voor individueel/klassikaal gebruik en b-oefeningen voor zelfstudie of extra training (de b-antwoorden zijn in het boek opgenomen). Deze opzet maakt Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 (2F) zowel geschikt voor klassikaal gebruik als voor zelfstudie. Door het register is dit boek ook een praktisch naslagwerk.Voor niveau B1/2F is bovendien een goede woordenschat van belang. Het Instapdeel en de delen 1 en 2 van de serie Goedgebekt kunnen helpen de woordenschat op het gewenste niveau te krijgen. In overzichtelijke taken komen ruim 1800 woorden, uitdrukkingen e.d. in meerkeuzevorm aan de orde. Kijk voor meer informatie op www.uitgeverijpak.nl en maak de taaltest op www.nederlandsetaaltest.nl om je kennis van de Nederlandse taal op verschillende onderdelen te testen.