Visies op onderwijs aan jonge kinderen

  • Nederlands
  • Gorcum b.v.

  • oktober 1993

  • Samenvatting

    Het onderwijs aan jonge kindern is regelmatig onderwerp van discussie. In dit overzichtswerk zijn verschillende visies bij elkaar gebracht, die elk op hun eigen manier ingaan op de kernproblemen binnen het onderwijs aan kleuters.Het bevat bijdragen die vooral conceptualiserend van aard zijn: Van Kuyk (CITO) over het belang van evaluatiemiddelen, Laevers (KU Leuven) over ervaringsgericht Onderwijs, Van Oers (VU Amsterdam) over een Vygotskiaanse benadering van het onderbouwonderwijs.Andere bijdragen zijn meer praktisch van aard: De Baar (RCPZ) over een benadering van het aanvankelijk lezen, Janssen-Vos (APS) over Basisontwikkeling en Simonis (KPC) over het Ervaringsgericht Onderwijs en de praktijk.In de inleiding presenteren Janssen-Vos en Van Oers enkele algemene onderwijsvisies alsmede het kader waarbinnen de onderscheiden bijdragen te plaatsen zijn.5e druk