Verzekeringsrecht praktisch belicht

Verzekeringsrecht praktisch belicht

Redactie:
M.L. Hendrikse

  • Nederlands
  • Kluwer

  • november 2011

  • Samenvatting

    De eerste druk van dit boek verscheen drie jaar geleden. Aanleiding was de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) per 1 januari 2006. In de tussentijd hebben de nodige, belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in het verzekeringsrecht. Men kan in dit kader onder andere denken aan de invoering van de Wet financieel toezicht (Wft) per 1 januari 2007 en de aangekondigde e-commerce wetgeving. Deze en andere ontwikkelingen zijn meegenomen in de onderhavige, tweede druk. De titel van het boek is aangepast: het bijvoeglijk naamwoord “”nieuw”” is verdwenen nu de invoering van titel 7.17 BW een feit is en achter ons ligt. In deze uitgave staat de bruikbaarheid voor de praktijkjurist centraal, maar het is door zijn heldere opzet ook zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden. Gepoogd is de praktijkjurist op zijn wenken te bedienen door wetenschappelijke diepgang te combineren met oog voor de praktische toepasbaarheid. Naast het weergeven van de “”state of the art”” is geprobeerd zoveel mogelijk bruikbare oplossingen te geven voor problemen waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden zijn en zijn verder – voor zover toepasselijk – kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en oplossingen geplaatst. Alle onderwerpen worden belicht vanuit een praktische invalshoek. Er is dan ook gekozen voor een team van auteurs met praktijkervaring. De schrijvers zijn afkomstig uit de rechterlijke macht, de advocatuur, de juridische adviespraktijk en de wetenschap.