Verzameld Werk / 12 Gorgias

Verzameld Werk / 12 Gorgias

Auteur:
Plato

  • Nederlands
  • 131 pagina’s

  • Bert Bakker

  • augustus 2003

  • Samenvatting

    Hoe te leven? Rechtvaardig leven! Dat wordt in Gorgias met ongekende hartstocht bepleit. Dit werk is de afsluiting en het hoogtepunt in Plato’s strijd met de sofisten, de populaire redenaars die aan rechtvaardiging geen boodschap hadden. Sokrates draagt in dit gesprek een sterk en veeleisend geloof uit. Hij beseft dat hij zo zijn doodvonnis tekent, maar hij weigert concessies te doen. Zo wordt Gorgias een van die zeldzame boeken op leven en dood.