Verdwenen Schepen

Verdwenen Schepen

Auteur:
G.J. Schutten

  • Nederlands
  • 493 pagina’s

  • Walburg Pers

  • maart 2005

  • Samenvatting

    Vissers, veeboeren, tuinders, rietsnijders en turfwerkers, allemaal hadden ze hun schip nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Was het niet om hun beroep te kunnen uitoefenen, dan toch om goederen te vervoeren en verhandelen. Daarnaast waren er de schippers die schepen moesten hebben, die waren aangepast aan tientallen verschillende vaarwegen. Hetzelfde gold voor de vissers die hun brood moesten verdienen op vele verschillende visgronden. Er bestonden dan ook honderden typen schepen, aangepast aan het gebruik en aan de vaarwateren.In VERDWENEN SCHEPEN legt Schutten deze enorme verscheidenheid aan houten vaartuigen vast in woord en beeld. Ook deelt hij de schepen in op basis van hun constructie. Dit geeft patronen waarin allerlei sociaal-economische processen van vele eeuwen geleden zichtbaar worden. Deze houten vaartuigen worden beschreven aan de hand van heel veel historische foto’s, literatuurgegevens en handgemaakte tekeningen. Maar er is ook oog voor het verhaal van de oude gebruikers zelf. Daarom is dit boek niet alleen de eerste wetenschappelijke inventarisatie van houten schepen. Het geeft ook inzicht in het alledaagse leven van meer dan een eeuw geleden.