Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Auteur:
Lamber M.M. Royakkers

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv

  • augustus 2006

  • Samenvatting

    Ondernemen roept regelmatig ethische vragen op, omdat de handelingen van ondernemingen invloed hebben op allerlei betrokkenen zowel binnen als buiten de onderneming en op de samenleving. Niet voor niets is ‘het ontwikkelen van ethische principes voor het professioneel handelen’ een van de domeincompetenties in het HBO. Maar ethische problemen worden door studenten vaak ervaren als lastig en saai. Om die reden is Verantwoord ondernemen ontwikkeld, dat bestaat uit vijf digitale leerobjecten en een boek.Het boek biedt het theoretische kader en de basisvaardigheden om de vijf thema’s te kunnen uitwerken. In vijf hoofdstukken wordt een basis gelegd voor een theoretische en praktische hantering van morele vraagstukken. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid die ondernemingen hebben. Ook biedt dit boek een aantal ethische denkkaders, gebaseerd op normatief-ethische theorieen, en een model waarmee morele problemen geanalyseerd kunnen worden. Doel is studenten zelf te laten nadenken over ethische vragen die gepaard gaan met verantwoord ondernemen. Studenten wordt dus niet voorgeschreven wat wel en wat niet toelaatbaar is, maar hun morele competentie wordt ontwikkeld en verbeterd.Klik op de link onder “relevante titels” voor meer informatie over het E-learning-product Verantwoord ondernemen.