Veranderdiagnose

Veranderdiagnose

Auteur:
Rob van Es

  • Nederlands
  • Vakmedianet Management B.V.

  • december 2013

  • Samenvatting

    Dit boek is een inleiding tot de organisatiediagnostiek met de nadruk op de lastigste veranderingsprocessen: die van onderop. Op een visueel aantrekkelijke en ongebruikelijke manier wordt dit specialisme behandeld via kunstvormen. Aan de hand van achtentwintig schilderijen en litho’s, twintig films en elf gedichten wordt de lezer wegwijs gemaakt in het stellen van veranderdiagnoses. Dit mondt uit in een overzichtelijk model dat gebaseerd is op het maken van films en dus termen gebruikt als: inzoomen, uitzoomen, close-up en scenario. Met dit model valt in de praktijk goed te werken: het is ontwikkeld op basis van meer dan vijfhonderd diagnoseprocessen waar de auteur direct of indirect bij betrokken is geweest. In deze nieuwe editie is het model verder verfijnd en is de overgang van diagnose naar interventie uitgewerkt. Dr. Rob van Es (1955) is parttime universitair docent Organisatiefilosofie bij de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de cultuur, ethiek en politiek van organiseren en geeft daarin ook onderwijs. Eerder was hij gedurende tien jaar als trainer/docent verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum voor organisatieverandering in Utrecht. Momenteel is hij als consultant onder zijn eigen naam (www.robvanes.com) werkzaam bij uiteenlopende organisaties, van verenigingen en registers tot banken en verzekeraars.