Veilig Voedsel

Veilig Voedsel

Auteur:
Roelina Dijk

  • Nederlands
  • 198 pagina’s

  • Boom Lemma uitgevers

  • augustus 2010

  • Samenvatting

    Geschat wordt dat, in Nederland, jaarlijks twee miljoen mensen ziek worden van voedsel. De vraag naar veilig voedsel, voedingsmiddelen met beheersbare gezondheidsrisico’s, is groot. Het waarborgen van veilig voedsel is belangrijk op alle plaatsen waar met voedsel wordt gewerkt. Denk aan de catering, groot- en instellingskeukens, restaurants en de levensmiddelen producerende bedrijven. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedingsmiddelen hun gezondheid niet in gevaar brengen.Dit boek geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij de bereiding van veilig voedsel. Er wordt eerst uitgebreid ingegaan op de microbiologische kant. Aan bod komen onderwerpen als groei van micro-organismen, besmetting, bederf, voedselinfecties en/of -vergiftiging, voedselpathogenen, reiniging en desinfectie en de omgang met voedselveiligheidssystemen. Vervolgens worden de belangrijkste chemische factoren besproken waaronder natuurlijke gifstoffen en bestrijdingsmiddelen. Ten slotte eindigt het boek met de behandeling van mogelijke fysieke verontreinigingen zoals glasscherven en bot- en houtsplinters.DoelgroepVeilig voedsel is geschikt voor studenten van de opleiding Voeding en Dietetiek.