Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie / Basisteksten | Gratis boeken downloaden in pdf, fb2, epub, txt, lrf, djvu formaten

Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie / Basisteksten

Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie / Basisteksten

Auteur:
R.C. Cohn

  • Nederlands
  • Uitgeverij Boom

  • 5

  • oktober 1997

  • Samenvatting

    Dit boek is geen systematische inleiding in de grondregels van de Themagecentreerde Interactie (TGI), maar een selectie uit het Duits en Engels vertaalde artikelen die de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van de TGI beschrijven. Themagecentreerde Interactie is een begrip geworden, niet alleen in de wereld van therapie en hulpverlening, maar ook in vorming, opvoeding en onderwijs. Achter het begrip TGI staat de naam van, Ruth Cohn. Haar leven en werken zijn er al tientallen jaren op gericht om een weg te vinden die in plaats van een individuele behandeling, leidt tot het pedagogisch werken met groepen. In dit boek wordt het proces beschreven hoe vanuit persoonlijke ervaringen en vanuit werk en studie een psychotherapeutische en pedagogische methode is gegroeid: het systeem van de Themagecentreerde Interactie. De axioma’s die ten grondslag liggen aan het TGI-systeem hebben onder meer betrekking op het feit dat de mens een psycho-biologische eenheid is en deel uitmaakt van het universum: hij is autonoom en interdependent – onderling afhankelijk. Met het bewust worden van deze onderlinge afhankelijkheid groeit de autonomie. TGI omvat de methodische bouwstenen voor pedagogisch-therapeutisch handelen waarbij de grondhouding en werkprincipes worden beschreven voor het leiden van zichzelf en anderen op een manier die levend leren teweegbrengt.