Vaarwijzer Franse Binnenwateren

Vaarwijzer Franse Binnenwateren

Auteur:
N. Duijndam

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • Hollandia

  • juli 2008

  • Samenvatting

    Eerste vaarwijzer voor de binnenwateren Een gids voor de watersporter die ‘binnendoor’ naar Frankrijk wil De aanschaf van de Vaarwijzer Franse binnenwateren van Nelly Duijndam en Hans Westerweel is absoluut noodzakelijk voor de motorbootvaarder die een vaarvakantie in Frankrijk gaat doorbrengen, maar ook de zeiler die binnendoor naar de Middellandse Zee wil varen kan er zijn voordeel mee doen.Veel Nederlanders realiseren zich niet dat Frankrijk beschikt over een net van achtduizend kilometer bevaarbaar binnenwater. Naast een gedetailleerde bespreking van deze vaarwegen bevat het boek een hoofdstuk met de geschiedenis van de Franse kanalen. Ook wordt aandacht besteed aan het ‘scheeps-Frans’ – het boek bevat een lijst van woorden en uitdrukkingen die men regelmatig tegenkomt en nodig heeft. Voorts vindt de gebruiker weer een groot aantal kleurenfoto’s, kaartjes van alle kanalen en een handige overzichtskaart.Nelly Duijndam, bekend van Vaarschool Grietje, heeft gedurende tien jaar met cursisten in Frankrijk gevaren. Van haar belevenissen deed zij verslag in De Vaarkrant, het blad Motorboot en haar boek Schippersleed en vaarplezier. Hans Westerweel heeft veel in Frankrijk gevaren; hij geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp en heeft reportages gemaakt voor De Waterkampioen.